Portræt af en bestyrelse


Bestyrelsen i Råbjerg-Ålbæk er sammensat af ni mennesker med forskellige interesser indenfor jagt, som sikrer et meget bredt udbud til vores mange medlemmer.

Vi forsøger at tage hånd om de interesser, som bredes ud fra den første spirende interesse for jagt og natur begynder og man overvejer at erhverve sig et jagttegn, til man som mangeårig jæger er blevet fast i sin interesse og ved hvad man foretrækker indenfor den palet jagttegnet har givet af muligheder gennem årene. Derudover arbejder vi med at bygge bro mellem jægere og ikke jægere til gavn for den natur vi alle har glæde af at færdes I og de interesser vi hver især gerne vil pleje.

Vores indsats skal gerne afspejle, at vi arbejder for en bæredygtig forening som altid søger mod udvikling i forhold til vores medlemmer, samarbejde med vores berøringsflader, jagt og hermed også naturinteresser for vores medlemmer.


Jagt er ikke bare jagt.

” Har du jagttegn? Nej kan du virkelig godt få dig til at skyde et helt forsvarsløst dyr?”

Luften kan godt føles anklagende når spørgsmålet er stilles og mange gange kan det være helt umuligt, at svare på et så konkret spørgsmål med en enkelt sætning, uden at afsenderen ikke med det samme stiller nye spørgsmål med samme undertone.

Svaret er simpelt men også komplekst – ”JA” og så ligger der som regel næsten en hel afhandling bag i forhold til svaret på efterfølgende spørgsmål der som regel er ”Hvorfor?”


Nogle bud kunne være:

” Kødet smager godt og er helt fri for nitrit og alle de der E’er.”” Jeg har trænet mine færdigheder og føler jeg kan gøre det etisk korrekt.” 
” 
Jeg synes jagten er spændende og jeg udnytter mine sanser til fulde her og får tilmed en herlig gevinst med hjem de dage, hvor vildtet krydser min vej og jeg vælger at skyde. 
” 
Jeg kan godt li’ følelsen af at jeg selv har gjort en indsats for at skaffe min mad, og så føler jeg mig tæt på naturen samtidig med.” 
” 
Jeg ved det dyr jeg skyder og bringer hjem har haft helt et naturligt liv og det giver mig en enorm tilfredsstillelse i forhold til de alternativer vi bliver budt.”


At skyde og dræbe et dyr er forbundet med følelser.

Og dem kommer alle jagttegnsløsere i kontakt med. Nogle fravælger den oprindelige form for jagt og udøver andre færdigheder, for eksempel at gå med hund. Andre vælger jagten i dens oprindelige forstand.

Der er mulighed for jagt i Danmark fordi der er skarp kontrol med vildtbestandene og de etiske færdigheder.

Jægernes etik og færdigheder er konstant til debat i medierne – og vi er altid velvillige til at tage debatten op for at sikre vi er på rette vej - MEN:

Vi er ikke en jagtforening som tillægger dyrene andre egenskaber end dem de har og hvor vi forsøger at dække over at mennesker må dræbe for at spise kød.

Vi er derimod en ansvarlig jagtforening der arbejder for at uddanne ansvarlige jægere til at pleje og respektere den natur vi også høster i.

 

Nærvær og jagt - går det hånd i hånd?

I høj grad. Vi er så heldige at have en fritidsinteresse hvor nærvær næsten er nerven i vores foreningsliv. Vi brænder hver især for såvel foreningen, men også for hver vores grene af jagtens mange facetter. Med hver sit ansvarsområde, bliver det således let at være både gode ambassadører for foreningen og nærværende i forhold til vores medlemmer. Hygge, god stemning og ægte interesse for nye såvel som mangeårige medlemmer går igen i foreningen.


Med et jagttegn kan du også:

Træne forskellige hundedicipliner
Træne med din riffel / dit haglgevær i et utal af discipliner.
Gå på jagtsti og træne dine færdigheder i praktisk jagt i et simuleret felt.
Dele og udvide din viden på klubaftener
Træne dine etiske og sociale færdigheder


En jæger bliver aldrig færdiguddannet.

Med mellemrum drøfter bestyrelsen om vi stadig er på rette sti, i forhold til den trend og de tiltag der er på vej. Såvel i forhold til vores medlemmer, omverdenen men også i forhold til Danmarks Jægerforbund som er vores øverste ledelse.


Hvad kan vores medlemmer forvente af os?

Vi arbejder for jer! – Så kort kan det siges. Jeres interesser og input er det, som vi hele tiden har for øje og vil arbejde for at forbedre og skubbe til, hvis det ligger indenfor vores rammer.

Det kræver af jer, at I også er aktive den anden vej og giver os noget at arbejde med. Vi har årligt en generalforsamling, hvor en del af vores medlemmer kommer, men herudover er det muligt at kontakte hver og en af os i forbindelse med emner som I vil have taget op i bestyrelsens rum.


Hvad kan vores samarbejdspartnere forvente af os?

Danmarks Jægerforbund
Frederikshavn Kommune
Region Nordjylland
Naturstyrelsen
Kronvildtforvaltningen
Jægerrådet – De samarbejdende jagtforeninger
Øvrige jagtforeninger eller foreninger vi har arbejdsfællesskab med.
Foreningens sponsorer
Diverse medier

Er blot nogle på listen over vores samarbejdspartnere. Det vil være vanskeligt at forestille sig, at vi som foreningen overhovedet kunne eksistere på det niveau vi er i dag uden vores samarbejdspartnere. Derfor er det vigtigt for os at vi altid møder vores samarbejdspartnere professionelt og i øjenhøjde for at skabe det bedst mulige resultat i forhold til vores medlemmers ønsker. Til gengæld har vi også en forventning om, at det samme er gældende den anden vej til fælles bedste interesser.


Hvad kan andre forvente af os?

Her tænker vi på de grupper som ligger udenfor jagtens interessesfære, men som vi alligevel kommer i berøring med på forskellig vis.

Eksempler på dette kan være andre foreninger, ikke-jægeren som gerne vil vide noget om vores interesser eller afprøve om her er udviklingspotentiale eller som møder os i forskellige situationer i naturen.

Denne gruppe skal ses i relation til såvel det tilfældige møde som det arrangerede, hvor vi som forening har en interesse i at være så åbne om vores virke som muligt. Dette for både at vække nysgerrighed og interesse om vores virke, med sigte på evt. medlemskab, men også for at give almenheden en mulighed for en nuanceret tilgang til foreningens tiltag og virke.


Hvad er forskellen så på os og de andre jagtforeninger?

Det håber vi medlemmerne svaret på og derfor har valgt os. Som tidligere nævnt søger vi den åbne dialog mellem medlemmerne og bestyrelsen, for hele tiden at arbejde for en forening der er i tråd med medlemmernes ønsker.© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/