Bestyrelse


Formand            Michael Kogi         tlf 26 73 63 02      mail: raaj.formand@gmail.com

Næstformand     Jonas Lottrup        tlf 61 70 18 05      mail: pmjonas96@gmail.com

Best. medlem     Morten Jensen      tlf 24 41 02 65      mail: s567miemalene@gmail.com

Best. medlem     Frede Iversen       tlf 21 75 16 71      mail: fiv@csice.dk

Best. medlem     Jan Strauss          tlf 24 40 00 53      mail: janstra@live.dk

Best. medlem     Christian W. Holm tlf 29 60 34 90      mail: wierenfeldt@icloud.com

Kasserer            Jes Holm Jacobsen tlf 40 58 55 37     mail: raaj.kasserer@gmail.com

1. suppl.            Tine Christensen    tlf 29 62 25 57    mail: tine@bratten-ferie.dk

2. suppl.            Gordon Quist

                              

Jagtudvalg:  Formand: Jonas Lottrup Tlf. 61 70 18 05. Michael, Jan S, Jimmy, Morten, Christian W. H., 

Flugskydningsudvalg: Formand: Jan Srauss Tlf. 24 40 00 53, Christian, Jonas, Michael K, Jimmy, Morten, Mette (sekretær), Per, Jes, Mogens, Lars.

Riffeludvalg:  Jan Strauss Tlf. 24 40 00 53. Kaj Pedersen Tlf. 61 67 87 77.

Bueudvalg: Gordon (formand)

Jagttegn:  Leif Rump

Facebook: Ingen specifik, men alle udvalg står selv for at lave opslag om aktiviteter

Nyhedsbrev: Bestyrelsen

Jægerrådet:  Michael Kogi.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/