Dette er en side med inspiration til juniorjægere.

Er du under 16 år,  kan du for 125,- pr. år (2013 priser) blive medlem af Juniorjægerklubben under Danmarks Jægerforbund. 

Juniorjægerne – hvorfor?

Jægerforbundet vil gerne udbrede kendskabet til menneskets samspil med naturen og til 
jagten som bæredygtig brug af naturen. Flere skal vide mere om dyrenes adfærd, fysiologi, fødegrundlag og fødekædernes forankring i økosystemerne.

Satsningen på juniorjægerne tjener samme formål som Jægerforbundets korps af 
naturformidlere. Nemlig at give børn og unge naturoplevelser i en ung alder, der medfører, 
at de bliver ansvarsfulde brugere af naturen senere i livet.

For yderligere informationer se her

 

Juniorjægere og andre interesserede uden jagttegn, er yderst velkommen til at deltage på foreningens nyjægerjagter eller fællesjagter.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/