Buejagter 

Den første buejagt i foreningen løb af staben d.12/11-2011 for de nyudklækkede buejagtinstruktører i jagtforeningen, der blev set rigtig meget vildt men ingen kunne afgive pil til byttet.

Det er ikke sidste gang jagtforeningen vil afholde en buejagt for de som tager buetegn i foreningen, det er en fin og stille form for trykjagt hvor 2 går gennem arealet på kryds og tværs uden hund, på den måde kan man trykke vildtet ud til de buejægere der står for på aftalte steder.

Har dette skabt din interesse så kontakt Jan Thomsen eller Gordon Qvist, de vil i samarbejde med jagtudvalget i forningen kunne give dig mere information om buejagt og afholdelse af dette.© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/