Orientering fra Jægerrådet Frederikshavn til samtlige medlemmer af Danmarks Jægerforbund i kommunen.

Der er årsmøde i Jægerrådet Frederikshavn den 25. januar 2016 kl. 19 på Strandby Skole, skolevej 2, 9970 Strandby.

Herunder finder du dagsordenen til årsmødet iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand - Forslag indsendes senest 25. dec til formanden Grethe Jakobsen og til HB-medlem Leif Bach med angivelse af navn og medlemsnummer.
4. Bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. (Rep-møde er 30. april - kredsårsmøde er den 27. februar, hvor de indstillede vælges)
7. Indkomne forslag - Indsendes til formanden Grethe Jakobsen senest 3 uger før mødet.
8. Eventuelt

Formanden er på valg for en to-årsperiode. Navne på formandskandidaterne vil blive oplyst via foreningerne i Jægerrådet Frederikshavn.

Efter afholdelse af årsmødet, orientering v/ og spørgsmål til kredsformand Per Henriksen og HB-medlem Leif Bach og formanden for Hjortevildtgrupperne Tage Espersen. 

Foreningerne er vært ved kaffe og brød. Vand og øl kan købes.

Vi glæder os til at se dig. :-) På bestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/