Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Bestyrelsen


Bestyrelse


Formand            Michael Kogi         tlf 26 73 63 02      mail: raaj.formand@gmail.com

Næstformand     Jonas Lottrup        tlf 61 70 18 05      mail: pmjonas96@gmail.com

Best. medlem     Morten Jensen      tlf 24 41 02 65      mail: s567miemalene@gmail.com

Best. medlem     Frede Iversen       tlf 21 75 16 71      mail: fiv@csice.dk

Best. medlem     Jan Strauss          tlf 24 40 00 53      mail: janstra@live.dk

Best. medlem     Christian W. Holm tlf 29 60 34 90      mail: wierenfeldt@icloud.com

Kasserer            Jes Holm Jacobsen tlf 40 58 55 37     mail: raaj.kasserer@gmail.com

1. suppl.            Tine Christensen    tlf 29 62 25 57    mail: tine@bratten-ferie.dk

2. suppl. &

sekretær            Kenneth Boesen    tlf 20 62 33 57     mail: kennethboesen@gmail.com

                              

Jagtudvalg:  Formand: Jonas Lottrup Tlf. 61 70 18 05. Michael, Jan S, Henrik, Jimmy, Morten, Christian W. H., 

Flugskydningsudvalg: Formand: Jan Srauss Tlf. 24 40 00 53, Christian, Jonas, Michael K, Jimmy, Morten, Kenneth, Mette (sekretær), Per, Karsten, Jes, Peter, Tine, Mogens.

Riffeludvalg:  Janne Jensen  Tlf. 23 95 63 75. Jan Strauss Tlf. 24 40 00 53. Kaj Pedersen Tlf. 61 67 87 77.

Bueudvalg: Janne og Gordon (formand)

Jagttegn:  Leif og Jens

Knivkursus: Jan Strauss Tlf. 24 40 00 53.

Hjemmeside: Frede Iversen Tlf. 21 75 16 71.

Facebook: Ingen specifik, men alle udvalg står selv for at lave opslag om aktiviteter

Nyhedsbrev: Bestyrelsen

Jægerrådet:  Michael Kogi.

Festudvalg: Frede.Karsten.